Kursy Dennisona

Informacja dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ALFA TETA Danuta Kropiwnicka-Szulc 01-485 Warszawa ul. Gołuchowska 7/ 63, NIP 522 208 28 92;
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej alfadan@wp.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora;
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  - rekrutacji na szkolenia
  - wystawiania faktur i konieczności ich przechowywania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z przepisami podatkowymi)
  - dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ;
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do rekrutacji na szkolenie i udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.