Kursy Dennisona

Kinezjologia edukacyjna

Metoda Dennisona

Kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej prowadzony metodami aktywizującymi, kierowany do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem potencjału fizycznego i umysłowego niezależnie od wieku i zawodu.

Jest to metoda stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości poprzez zestaw ćwiczeń ruchowych prowadzących do synchronizacji pracy mózgu.

Proste, łatwe i bezpieczne i ćwiczenia ruchowe zmieniają stare, "stresowe" wzorce przyswajania wiedzy i pozwalają na uczenie się w sposób twórczy, pełen radości i akceptacji dla samego siebie, zgodnie z podstawowymi potrzebami naszego ciała i umysłu.

Na kursie I stopnia pracujemy w wymiarze Lateralności (lewa-prawa strona) nad wzrostem zdolności do przekraczania środkowej linii ciała, co jest podstawą obuocznego widzenia, obuusznego słyszenia i koordynacji ruchowej całego ciała. Każda z tych umiejętności jest niezbędna do odnoszenia sukcesów w nauce i w życiu. W rzeczywistości wszystkie bilateralne nawyki - pochodne funkcji półkul mózgowych - zależą od szerszego trójwymiarowego systemu "intelekt - ciało", który poznajemy na kursie II stopnia.

Uniwersalna metoda wspierająca pracę nauczyciela, pedagoga, psychologa, logopedy i fizjoterapeuty; pozwalająca:

Ukończenie kursów I i II stopnia zakończone jest Zaświadczeniem Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów, na którym jest wpis: „ukończył(a) 32-godzinne szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie KINEZJOLOGII EDU KACYJNEJ „Brain Gym”® Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison i opanował(a) program ćwiczeń ruchowych, graficznych i relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się. Ukończenie szkolenia umożliwia wykorzystanie proponowanych technik i procedur w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.)”

OPINIE UCZESTNIKÓW KURSÓW

 „Kurs przerósł moje oczekiwania. Poza wiedzą, jaką zdobyłam, zyskałam nową wartość w życiu, którą będę wykorzystywać w pracy z dziećmi. Przeszłam wewnętrzną transformację, którą trudno jest jeszcze opisać słowami ale za tę zmianę dziękuję”   

Justyna

  „Kurs pozwolił mi poznać szeroką gamę zastosowań ćwiczeń.
Byłam zaskoczona jak niewielkim nakładem sił i czasu można osiągnąć niejednokrotnie spektakularne efekty”

Krysia

  „Przekonałam się na sobie, że ta metoda działa. Zamierzam ja stosować zarówno w pracy z dziećmi zdrowymi  jak i z dziećmi z dysfunkcjami”

Kasia

    „Dowiedziałam się w jaki sposób mogę pracować nad sobą i rozwojem swojej osobowości. Czuję, że dzięki tej metodzie mogę wiele zmienić w swoim życiu a także pomóc innym”     

Patrycja

„ -Ciekawa treść i forma zajęć
- Bardzo dobra komunikacja między osobą prowadzącą a słuchaczami
- Dużo ćwiczeń praktycznych, dzięki którym można przełamać własne
lęki i opory”

Arek

„Zobaczyłam w jak łatwy i przyjemny sposób można zmienić swoje życie. Tak naprawdę wykonując kilka ćwiczeń. Jeżeli ktoś jest otwarty na zmiany, to szczerze polecam kursy Dennisona”     
Katarzyna
„ Kurs polecam tym osobom, które:

Ewa


Sprawdź najbliższy termin kursu!
Weź udział!
Strona główna | O mnie | Szkolenia | Terminy kursów | Lato z tańcami w kręgu | Zgłoszenie | Galeria | Linki | Kontakt | RODO
Copyright 2008 by AK